سید مختار موسوی :

 « نقش انتخابات در حفظ جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)»

 حضرت امام خمینی ، قَدَّسَّ اللهُ وَ نَفسَهُ الذّکیّه ، در اهمیت حفظ جمهوری اسلامی که خون بهای شهدای گرانقدر نهضت اسلامی از 15 خرداد 1342 لغایت امروز است می فرماید : ((مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می شود و با این نشانه گیریهایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود ؛ از اهّم واجبات عقلی و شرعی است  ..... حفظ جمهوری اسلامی ، یک واجب عینی است .... از نماز اهمیتش بیشتر است . ))[1] در طول عمر پربرکت امام خمینی (ره)پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ، تصمیمات بسیار بزرگی از طرف ایشان اتخاذ شده و دستورت بسیار مهمی را صادر فرموده اند ، که بر خلاف میل باطنی و خواستگاه قلبی آن بزرگوار بوده ، ولی با رعایت قاعده مهم و اهم ومصلحت اندیش های کلان ، به خاطر حفظ جمهوری اسلامی و اهمیت فوق العاده حفاظت از این مولود قدسی و آسمانی  ، خواسته قلبی و امیال درونی خود را فدا نمودند ، تا این نظام الهی یعنی ، جمهوری اسلامی حفظ شود . از جمله این تصمیمات بسیار حساس و حیاتی که براستی بر خلاف میل باطنی حضرت امام (ره) اتخاذ گردید و به جهانیان اعلام شد ، حکم حضرت امام در قبول قطعنامه 598 در خصوص آتش بس و تعیین تکلیف جنگ تحمیلی بود . بدون شک مسئله اهمیّت حفظ نظام الهی جمهوری اسلامی و نجات این نظام مقدس و ارزشمند از خطرات جدی که در صورت تداوم  جنگ تحمیلی در آن شرایط بسیار حساس ، اساس و ماهیت و هویت این نظام مقدس را تا سرحد نابودی تهدید می کرد ،  و این حساسیت و اهمیت و خطرات پیش و رو را ، به غیر از حضرت امام (ره) شخص دیگری درک نمی کرد و یا اگر هم در جمع خواص عده ای وجود داشت که نگران بعضی از مسائل بودند ، نگرانی و حساسیت آنها فقط در حد اطلاعاتی بود که از اوضاع و احوال داشتند و هرگز نگرانی و حساسیت آنها با نگرانی ها و حساسیتهای حضرت امام قابل قیاس نبود ، لذا همة این مسائل در پذیرش قطعنامه 598 و اعلام آتش بس در این تصمیم گیری نقش به سزایی داشته است . حضرت امام خمینی (ره) خود در این خصوص فرموده است : « و اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود ، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان ، شیوه دفاع و مواضع اعلام شده بودم ، و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم ، ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می کنم .... با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نموده و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می دانم .»[2] نگاهی که حضرت امام به جمهوری اسلامی داشتند ، صرفاً یک نگاه سیاسی و یا نگاه به یک نظام  سیاسی محض ، آن هم نظام سیاسی کلاسیک و مصطلح  و علمی که سیاست دانها و سیاست مدارهای مدرن امروزی آن را تعریف نموده و می شناسند ، نبوده ، بلکه نگاه آن بزرگوار ، به جمهوری اسلامی ، یک نگاه مکتبی و مذهبی مبتنی بر جهان بینی توحیدی و منطبق بر اسلام ناب محمدی بوده است . با التفات به اینکه در مکتب و منطق حضرت امام (ره) سیاست همان دیانت و دیانت همان سیاست است ،لذا بر همین اساس به سختی می توان در بیانات و فرمایشات آن امام فقید ؛ بین مسائل سیاسی و مکتبی در امور حکومتی و یا بین مسائل دینی و سیاسی را  تفکیک  و تمیز نمود . بدیهی است که از نگاه آن بزرگوار ، جمهوری اسلامی همان قدر اهمیت دارد که اسلام ارزش دارد ، و از آنجایی که در تاریخ سیاسی اسلام ، جمهوری اسلامی ایران نخستین نظام سیاسی و مکتبی است که پس از 14 قرن سکوت و در حاشیه بودن اسلام ، داعیه تشکیل حکومت اسلامی و تبعیت و پیروی از احکام و فرامین دین مبین اسلام را دارد ، بر این اهمیت به طور مضاعفی افزوده است.  از طرفی چون از دیدگاه حضرت امام یکی از مأموریتها و رسالت های مهم سیاسی و مکتبی نظام جمهوری اسلامی این بود که ایشان معتقد بودند ؛ در صورت پایدار بودن نظام جمهوری اسلامی و تأمین امنیت آن ، پس از 14 قرن سکوت ، دوباره از طریق به اهتزاز در آمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران ، از زبان مسئولین و نمایندگان و سفیران جمهوری اسلامی ایران ، در تمامی کشورهای دنیا ندای اسلام خواهی و اسلام مداری و حکومت دینی و مردم سالاری دینی طنین انداز می شود ، و مایه امیدواری مسلمانان جهان خواهد شد و ایران به ام القرای اسلامی و پایتخت دینی و مکتبی و معنوی دنیا ارتقا موقعیت پیدا خواهد نمود ، لذا این مسائل نیز درجه اهمیت حفاظت از جمهوری اسلامی  را بالاتر برده و موجب آن شده ، که ازنظر ایشان اهمیت  وضرورت حفظ  جمهوری اسلامی در رأس همه امور باشد و هیچ چیزی را مهمتر از جمهوری اسلامی ندانند .  از دیدگاه حضرت امام (ره ) به عنوان رهبر نهضت اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام عظمای ولایت ،که اطاعت از فرامین ولایت و وفاداری نسبت به او بر تک تک ما مسلمانان ایران زمین واجب عینی است ؛از 15 خرداد 1342 تا زمانی که دعوت حق را لبیک گفتند ، اصل اسلام بود ، آن چه اهمیت داشت اسلام بود ، آنچه بزرگ و عزیز بود اسلام بود ، آن چه در رأس همة امور بود  اسلام بود و هیچ چیزی از نگاه امام ، مهمتر و بزرگتر و حساس تر و عزیزتر نبود و اسلامی هم که مورد توجه و همه چیز امام بود ، اسلام ناب محمدی (ص) بود . بهترین و شاه بیت اشعار سیاسی حضرت امام (ره) در تمام عمر سیاسی و مبارزاتی خودچیزی غیر از این نبود که اوّلناً اسلاماً ، اوسطنا اسلاماً ، آخرناً اسلاماً ، یعنی از نظر امام اول و وسط و آخر فقط اسلام است . به همین لحاظ ازدیدگاه حضرت امام حفظ مکتب که همانا جمهوری اسلامی را مکتب خود و ملت مسلمان ایران می دانستند ، از اهم واجبات بوده ، لذا شکست در جبهة اقتصادی و نظامی ودیگر امورات مادی وامثالهم ، آن قدر که شکست در مکتب مهم است برای آن بزرگوار اهمیت نداشته است . امام بزرگوار در این رابطه می فرماید : «اگر آمریکا بریزد و ما را از بین ببرد ، من به نظرم خیلی چیزی نیست ، البته عظیم است ، اما از او عظیم تر شکست در مکتب است . »[3] سپس می فرماید : « الان جمهوری اسلامی یعنی اسلام مهم است و این امانتی است بزرگ که باید از آن حفاظت کنید .»[4] و در پاسخ به آنهایی که با وعدة آزادی می خواهند ملت را از اسلام و اصول و آرمانهای جمهوری اسلامی جدا کنند می فرماید : « اگر تمام آزادی ها را به ما بدهند و تمام استقلالها را بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند ، ما نمی خواهیم ما بیزار هستیم از آزادی منهای قرآن ، ما بیزار هستیم از استقلال منهای اسلام »[5] حضرت امام (ره) بر این باور بودند که ، تمام دشمنی های دشمنان و  مخالفت مخالفان و بی تفاوتی های بی تفاوت ها در مقابل جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ، فقط و فقط به خاطر اسلامیت آن است نه چیز دیگر . اگر این تغییرات به وجود آمده و دگرگونی های ایجاد شده در ایران ، از طریق کودتای نظامی با دخالت شرق و غرب ویا با پیروزی احزاب سیاسی که صاحب مکاتب مادی غیردینی هستند ، با حمایت آمریکا و دیگر قدرت های شیطانی تحقق می یافت ، قطعاً امروز مورد حمایت همه جانبه شرق و غرب و سازمانهای بین المللی و شورای امنیت قرار می گرفت و اینقدر دشمن و مخالفین خارجی نداشت . به همین خاطر از دیدگاه امام ، امنیت ایران و امنیت جمهوری اسلامی به امنیت کل جهان اسلام گره می خورد . اگر دقت کرده باشید در ادبیات حضرت امام ، هرگز از واژه ملت استفاده نمی شد ، و ایشان به جای ملت از واژه امت استفاده می کردند ، چرا که معتقد بودند دامنه و حوزه کاربری واژه اُمّت ، و یا به تعبیری مخاطب قرار دادن اُمّت اسلامی ، تمامی مسلمانان جهان را در بر می گیرد ، در حالی که واژه ملّت ، فقط در حد تمامیّت ارضی و مردم حوزة استحفاظی یک کشور و یک دولت کاربرد دارد .  لذا حضرت امام (ره) همواره بر امت اسلامی ، خصوصاً امت واحده تأکید داشتند ، و یکی از آرمانها و آرزوهای حضرت امام شکل گیری و تحقق امت واحده اسلامی ؛ مبتنی بر اصول اعتقادی و ایدئولوژی اسلام ناب محمدی بوده که در تمام عمر مبارکشان ، برای تحقق آن اهتمام و تأکید فراوانی داشتند . از آنجایی که شرکت در انتخابات و حضور اکثریتی امت مسلمان ایران پای صندوقهای رأی و اهتمام برای انتخاب اصلح ،  یکی از بهترین و مؤثرترین راههای حفاظت از جمهوری اسلامی است و از این طریق می توان پوزه دشمنان و بدخواهان را به خاک مالید ، لذا از دیدگاه حضرت امام ، عدم شرکت در انتخابات و یا عدم توجه در انتخاب اصلح و یا بی تفاوتی به این مهم ، گناه بوده تا جایی که ممکن است این گناه داخل در گناهان کبیره هم باشد . از آنجایی که از دیدگاه حضرت امام (ره) ساده ترین راه حفظ جمهوری اسلامی  از بعضی خطرات ، شرکت مردم در انتخابات و حضور اکثریتی آنها در پای صندوقهای رأی و اهتمام و دقت نظر در انتخاب اصلح و جلوگیری از افتادن جمهوری اسلامی به دست نامحرمان می باشد ، و این موضوع به عنوان یکی از بهترین اصول ایمنی و حفاظتی از نظر امام بسیار حائز اهمیت بوده است ؛ لذا در وصیت نامه سیاسی عبادی خود خطاب به مردم مسلمان ایران فرموده اند : «وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات ، چه انتخابات رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر ، در صحنه باشند ، .... از این قرار عدم دخالت ملت ، از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند ، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می باشند ، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده ، و چه بسا که در بعضی مواقع عدم حضور و مسامحه ، گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره باشد .»  و اما تعریف اصلح از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران : « اصلح شخصی است که تعهد به اسلام دارد ، اعتقاد به قوانین اسلامی دارد و در مقابل قانون اساسی خاضع است و اصلح 110 آن را که ظاهراً واجب ولایت فقیه است معتقد است و وفادار است نسبت به او ، یک همچون شخصی را شما انتخاب کنید . »[6] در شرایط حساس و بسیار سخت کنونی که دلیل دشمنی دشمنان و مخالفت مخالفان نسبت به جمهوری اسلامی از تک واژه اسلامیت و تنها دلیل اسلامی بودن نظام به تعدد واژه و کثرت دلیل ارتقاء پیدا کرده و میدان دشمنی و مخالفت خود را با تفکیک و بیان جزئیات و انجام کالبد شکافی بر روی اسلامیت نظام ، چنان بسط و گسترش داده اند که امروز ، گفتمان امام خمینی (ره ) ، اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای دینی و فرهنگی ،گفتمان مهدویت ، گفتمان و اصل ولایت فقیه ، استقلال و عدم وابستگی به نظامهای سلطه و قدرت های استکباری ، و اصل نه شرقی و نه غربی و اصل امتزاج سیاست و دیانت ، و اصل تولا و تبرای سیاسی ، و اصل جهانی نمودن انقلاب اسلامی و صدور انقلاب به اکثر نقاط جهان با رعایت احترام و حفظ تمامیت ارضی ممالک اسلامی و به دور از هرگونه قصد کشور گشایی و اصل تشکیل امت واحده  اسلامی و زمینه سازی جهت ظهور مولای منتظران ، و تکریم و تجلیل از شهدای گرانقدر و اصل خاضع بودن در مقابل قانون اساسی و وفاداری نسبت به آن و دیگر قوانین جمهوری اسلامی را شاه بیت مخالفت های خود با امت ولایت مدار و متعهد و وفادار به این اصول و آرمانها اعلام نموده و می خواهند ؛ با کمک و حمایت های دلارهای آمریکا ، امنیت جمهوری اسلامی که حضرت امام اهمیت حفظ جمهوری اسلامی را از نماز بیشتر اعلام نموده مختل و مسیر انقلاب را تغییر دهند ، مسئولیت و تکلیف بسیار بسیار حساس و خطیری را متوجه تک تک مسلمانان ایرانی نموده است . از دیدگاه حضرت امام انتخابات به عنوان بهترین فرصت برای تثبیت و امنیت هر چه بیشتر نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت است . و یکی از رموز موفقیتها بشمار می رود . تا با حضور اکثریتی ، قدرت مردمی و مردمی بودن نظام و مکتبی بودن مردم و مکتبی بودن نظام را به رخ دشمنان بکشانیم . ولی اگر احساس تکلیف نکنیم و از مسیری که حضرت امام برایمان ترسیم نموده اند و مقام معظم رهبری چراغ راهنمای آن مسیر هستند خارج شویم و موجبات تقویت نامحرمان و دسترسی آنها به ناموس انقلاب را فراهم کنیم و خدای ناخواسته  فرد غیر صالح را به جای اصلح انتخاب کنیم ، بدون شک چنین انتخاباتی نتیجة معکوس خواهد داشت و به پدیدة شوم و راهی منفور برای هجوم دشمنان و نامحرمان برای نابودی جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد . انشاء الله که امت مسلمان ایران ، موقعیت حساس کنونی را درک نموده و با یک نگاه و ایده مکتبی با حضور اکثریتی خود و انتخاب نمایندگانی از تبار امام و همراهان و یاوران مقام عظمای ولایت و رهبر معظم انقلاب و از جنس شهیدان و همدرد محرومان و کسی که در راه خدمت به مردم و اسلام ، خستگی و شب و روز را نمی شناسد ، به حفظ جمهوری اسلامی همت گمارند . سید مختار موسوی [1] -صحیفه نور جلد 10 صفحه 226 [2] - صحیفه نور جلد 20 صص 238و239 [3] -صحیفه نور جلد 10 ص 198 [4] - صحیفه نور جلد19 ص 250 [5] - صحیفه نور جلد 20 ص 194 [6] -صحیفه نور جلد 11 ص 151
+ نوشته شده توسط همشهری در چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت |